Klachtenregeling

U kunt met eventuele klachten over een handeling of nalaten van de organisatie van de muziekschool, dan wel over haar medewerkers welke u als leerling of ouder/verzorger rechtstreeks treft, terecht bij de directie van Muziekschool Krimpen. Deze draagt zorg voor de afhandeling van de klacht. Mocht deze afhandeling niet naar tevredenheid gebeuren kunt u terecht bij de voorzitter van de raad van toezicht van stichting Muziekschool Krimpen.

Jezelf
kunnen
ontwikkelen,
samen met anderen