Algemene informatie

Bezoek/Postadres:

Nachtegaalstraat 8
2922 VL Krimpen a/d IJssel

0180 51 33 44

website

www.muziekschoolkrimpen.nl

email

administratie@muziekschoolkrimpen.nl

directeur-bestuurder

Hans Bijloo

coördinator

Susan van de Lagemaat

administratie

Nelleke Ros en Sylvia Zegers

bereikbaar

ma t/m do van 10.00-17.00 uur

Vakanties 2021/2022

Kerstvakantie

vrijdag 24 december 2021 t/m zaterdag 8 januari 2022

Voorjaarsvakantie

maandag 28 februari t/m zaterdag 5 maart 2022

Goede Vrijdag & Pasen

vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022

Meivakantie

maandag 25 april t/m zaterdag 7 mei 2022

Hemelvaart

donderdag 26 mei t/m zaterdag 28 mei 2022

Pinksteren

maandag 6 juni 2022

Zomervakantie 2022

maandag 11 juli t/m zaterdag 20 augustus

Tarieven

Seizoen 2021 – 2022 Kijk hier
Formulier inkomenskorting Download PDF-bestand
Steuntje in de rug Kijk hier

Voorwaarden

privacy

Je kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van je nodig hebben om bijvoorbeeld met jou te corresponderen of een inschrijving vast te leggen. Alle persoonsgegevens van onze cursisten worden door Muziekschool Krimpen opgeslagen in onze cursusadministratie. Muziekschool Krimpen verwerkt deze gegevens ten behoeve van aanmeldingen voor cursussen, om cursisten te informeren over hun cursus en hen informatie over een nieuw cursusprogramma toe te sturen.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Tevens kun je op ieder moment verzoeken jouw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wijze waarop de gegevens gebruikt worden en door wie deze kunnen worden bewerkt en geraadpleegd, vastgelegd in een privacy statement.

Governance Code

 Muziekschool Krimpen volgt de Governance Code Cultuur

CBCT-Gecertificeerd

Muziekschool Krimpen voldoet aan het nieuwe, certificeringskader van de Certificeringsorganisatie voor Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Meer informatie over dit belangrijke ‘Kwaliteit in Beeld’ keurmerk lees je hier.

Samenwerkingspartners

                 .   .