Algemene informatie

Bezoek/Postadres:

Nachtegaalstraat 8
2922 VL Krimpen a/d IJssel

0180 51 33 44

website

www.muziekschoolkrimpen.nl

email

administratie@muziekschoolkrimpen.nl

directeur

Hans Bijloo

administratie

Nelleke Ros en Sylvia Zegers

bereikbaar

maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30-17.00 uur

coördinator

Susan van de Lagemaat

Vakanties 2019/2020

Zomervakantie 2019

22 juli t/m 1 september 2019

Herfstvakantie

21 oktober t/m zondag 27 oktober 2019

Kerstvakantie

23 december t/m 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie

24 februari t/m 29 februari 2020

Goede Vrijdag en Pasen

vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020

Meivakantie

27 april t/m 9 mei 2020

Hemelvaartweekend

donderdag 21 mei t/m zondag 23 mei 2020

Pinksteren

maandag 1 juni 2020

Zomervakantie

maandag 20 juli t/m zondag 30 augustus 2020

Tarieven

Tarieven 2019 - 2020

Download als pdf bestand

Formulier inkomenskorting

Download als pdf bestand

Wie zijn wij

Het bestuur van Muziekschool Krimpen bestaat uit:

Marcel Ririassa voorzitter
Gerard Fränzel secretaris
Eric Vermaak penningmeester
Carla Collignon algemeen bestuurslid
Ellen Portasse algemeen bestuurslid

Voorwaarden

privacy

Je kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van je nodig hebben om bijvoorbeeld met jou te corresponderen of een inschrijving vast te leggen. Alle persoonsgegevens van onze cursisten worden door Muziekschool Krimpen opgeslagen in onze cursusadministratie. Muziekschool Krimpen verwerkt deze gegevens ten behoeve van aanmeldingen voor cursussen, om cursisten te informeren over hun cursus en hen informatie over een nieuw cursusprogramma toe te sturen.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Tevens kun je op ieder moment verzoeken jouw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wijze waarop de gegevens gebruikt worden en door wie deze kunnen worden bewerkt en geraadpleegd, vastgelegd in een privacy statement.

 

Governance Code

 Muziekschool Krimpen volgt de Governance Code Cultuur

Samenwerkingspartners

 

                 .   .