Algemene informatie

Bezoek/Postadres:

Nachtegaalstraat 8
2922 VL Krimpen a/d IJssel

0180 51 33 44

website

www.muziekschoolkrimpen.nl

email

administratie@muziekschoolkrimpen.nl

directeur-bestuurder

Susan van de Lagemaat

coördinator onderwijs & sociaal domein

Machiel de Kruijf

coördinator

Sanne Monster

administratie

Sylvia Zegers

bereikbaarheid

ma t/m do van 10.00-16.00 uur

Vakanties 2023/2024

Zomervakantie 2023

maandag 10 juli t/m zondag 27 augustus 2023
(let op: 1 week langer dan basisonderwijs)

Herfstvakantie

maandag 16 oktober t/m zondag 22 oktober 2023

Sinterklaas

dinsdag 5 december 2023

Kerstvakantie

maandag 25 december 2023 t/m zondag 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie

maandag 19 februari t/m zondag 25 februari 2024

Goede Vrijdag en Pasen

vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april 2024

Meivakantie incl. Hemelvaart

zaterdag 27 april t/m zondag 12 mei 2024

Pinksteren

maandag 20 mei 2024

Zomervakantie 2024

maandag 15 juli t/m zondag 25 augustus 2024

Tarieven

Seizoen 2023 – 2024 Kijk hier
Formulier inkomenskorting Download PDF-bestand
Steuntje in de rug Kijk hier

Voorwaarden

privacy

Je kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van je nodig hebben om bijvoorbeeld met jou te corresponderen of een inschrijving vast te leggen. Alle persoonsgegevens van onze cursisten worden door Muziekschool Krimpen opgeslagen in onze cursusadministratie. Muziekschool Krimpen verwerkt deze gegevens ten behoeve van aanmeldingen voor cursussen, om cursisten te informeren over hun cursus en hen informatie over een nieuw cursusprogramma toe te sturen.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Tevens kun je op ieder moment verzoeken jouw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wijze waarop de gegevens gebruikt worden en door wie deze kunnen worden bewerkt en geraadpleegd, vastgelegd in een privacy statement.

Governance Code

 Muziekschool Krimpen volgt de Governance Code Cultuur

CBCT-Gecertificeerd

Muziekschool Krimpen voldoet aan het nieuwe, certificeringskader van de Certificeringsorganisatie voor Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Meer informatie over dit belangrijke ‘Kwaliteit in Beeld’ keurmerk lees je hier.

Samenwerkingspartners