Algemene informatie

Bezoek/Postadres:

Nachtegaalstraat 8
2922 VL Krimpen a/d IJssel

0180 51 33 44

website

www.muziekschoolkrimpen.nl

email

administratie@muziekschoolkrimpen.nl

directeur-bestuurder

Susan van de Lagemaat

coördinator onderwijs & sociaal domein

Machiel de Kruijf

coördinator

Sanne Monster

administratie

Sylvia Zegers

bereikbaarheid

ma t/m do van 10.00-16.00 uur

Vakanties 2024/2025

Zomervakantie 2024

maandag 15 juli t/m zondag 1 september 2024
(let op: 1 week langer dan basisonderwijs)

Herfstvakantie

maandag 28 oktober t/m zondag 3 november 2024

Sinterklaas

donderdag 5 december 2024

Kerstvakantie

maandag 23 december 2024 t/m zondag 5 januari 2025

Voorjaarsvakantie

maandag 24 februari t/m zondag 2 maart 2025

Goede Vrijdag

vrijdag 18 april 2025

Pasen

maandag 21 april 2025

Meivakantie

zaterdag 26 april t/m zondag 11 mei 2025

Hemelvaart

donderdag 29 mei t/m zondag 31 mei 2025

Pinksteren

maandag 9 juni 2025

Zomervakantie 2025

maandag 21 juli t/m zondag 31 augustus 2025

Tarieven

Seizoen 2024 – 2025 Kijk hier
Formulier inkomenskorting Download PDF-bestand
Steuntje in de rug Kijk hier

Voorwaarden

privacy

Je kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van je nodig hebben om bijvoorbeeld met jou te corresponderen of een inschrijving vast te leggen. Alle persoonsgegevens van onze cursisten worden door Muziekschool Krimpen opgeslagen in onze cursusadministratie. Muziekschool Krimpen verwerkt deze gegevens ten behoeve van aanmeldingen voor cursussen, om cursisten te informeren over hun cursus en hen informatie over een nieuw cursusprogramma toe te sturen.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Tevens kun je op ieder moment verzoeken jouw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wijze waarop de gegevens gebruikt worden en door wie deze kunnen worden bewerkt en geraadpleegd, vastgelegd in een privacy statement.

Governance Code

 Muziekschool Krimpen volgt de Governance Code Cultuur

CBCT-Gecertificeerd

Muziekschool Krimpen voldoet aan het nieuwe, certificeringskader van de Certificeringsorganisatie voor Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Meer informatie over dit belangrijke ‘Kwaliteit in Beeld’ keurmerk lees je hier.

Samenwerkingspartners