Algemene informatie

Bezoek/Postadres:

Nachtegaalstraat 8
2922 VL Krimpen a/d IJssel

0180 51 33 44

website

www.muziekschoolkrimpen.nl

email

administratie@muziekschoolkrimpen.nl

directeur-bestuurder

Susan van de Lagemaat

coördinator onderwijs & sociaal domein

Machiel de Kruijf

coördinator

Sanne Monster

administratie

Sylvia Zegers

bereikbaarheid

ma t/m do van 10.00-16.00 uur

Vakanties 2022/2023

Zomervakantie 2022

maandag 11 juli t/m zaterdag 20 augustus 2022

Herfstvakantie

maandag 24 oktober t/m zaterdag 29 oktober 2022

Sinterklaas

maandag 5 december 2022

Kerstvakantie

maandag 26 december t/m zaterdag 7 januari 2023

Voorjaarsvakantie

maandag 27 februari t/m zaterdag 4 maart 2023

Goede Vrijdag en Pasen

vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023

Meivakantie

maandag 24 april t/m zaterdag 6 mei 2023

Hemelvaart

donderdag 18 mei t/m zaterdag 20 mei 2023

Pinksteren

maandag 29 mei 2023

Zomervakantie 2023

maandag 10 juli t/m zaterdag 19 augustus

Tarieven

Seizoen 2022 – 2023 Kijk hier
Formulier inkomenskorting Download PDF-bestand
Steuntje in de rug Kijk hier

Voorwaarden

privacy

Je kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van je nodig hebben om bijvoorbeeld met jou te corresponderen of een inschrijving vast te leggen. Alle persoonsgegevens van onze cursisten worden door Muziekschool Krimpen opgeslagen in onze cursusadministratie. Muziekschool Krimpen verwerkt deze gegevens ten behoeve van aanmeldingen voor cursussen, om cursisten te informeren over hun cursus en hen informatie over een nieuw cursusprogramma toe te sturen.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Tevens kun je op ieder moment verzoeken jouw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wijze waarop de gegevens gebruikt worden en door wie deze kunnen worden bewerkt en geraadpleegd, vastgelegd in een privacy statement.

Governance Code

 Muziekschool Krimpen volgt de Governance Code Cultuur

CBCT-Gecertificeerd

Muziekschool Krimpen voldoet aan het nieuwe, certificeringskader van de Certificeringsorganisatie voor Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Meer informatie over dit belangrijke ‘Kwaliteit in Beeld’ keurmerk lees je hier.

Samenwerkingspartners

                 .   .