Over ons

Muziekschool Krimpen

Muziekschool Krimpen heeft als doel zoveel mogelijk inwoners van Krimpen in aanraking te brengen met actieve muziekbeoefening. Dat doen we met lessen, cursussen, workshops en presentaties in de vrije tijd, in het basis – en voortgezet onderwijs en in het sociaal domein.

Samen muziek maken is één van onze speerpunten en daarom hebben we als slogan:
Muziek maak je Samen!

Algemene informatie
Stichting Muziekschool Krimpen aan den IJssel
Nachtegaalstraat 8
2922 VL Krimpen aan den IJssel

www.muziekschoolkrimpen.nl
administratie@muziekschoolkrimpen.nl

KvK 68948549
RSIN 857660858

ANBI

Muziekschool Krimpen staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI moet 90% van haar inzet richten op het algemeen belang. Giften of donaties aan een ANBI zijn aftrekbaar voor de belasting. Lees hier meer over de geldende regels voor belastingaftrek.

Beloningsbeleid

  • Voor de beloning van de directeur – bestuurder is de beloningsleidraad van de brancheorganisatie Cultuurconnectie leidend.
  • De Raad van Toezicht werkt onbezoldigd.
  • Werknemers in dienst van de stichting worden beloond volgens de CAO-Kunsteducatie.

Subsidie en fondsen

Muziekschool Krimpen ontvangt een budgetsubsidie van de gemeente Krimpen aan den IJssel.
Voor een aantal (samenwerkings)activiteiten worden externe fondsen benaderd.

Code Cultural Governance

Muziekschool Krimpen volgt de Code Cultural Governance

Beleidsplan en jaarverslagen
Het beleidsplan en de jaarverslagen zijn te vinden in de sectie publicaties

Organisatie

Muziekschool Krimpen werkt met een Raad van Toezicht model, conform de Governance Code Cultuur. Dit betekent dat de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie bij de directeur-bestuurder ligt. Deze legt verantwoording af aan de Raad over financiën en beleid. De werkwijze tussen directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht is vastgelegd in de statuten en in een aanvullend reglement.

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat Muziekschool Krimpen de regels van de Governance Code Cultuur volgt. Transparantie, integriteit, goede verhoudingen, een positieve maar ook kritische houding zijn voorwaarden om met elkaar tot de voorgenomen prestaties en doelen te komen.

Raad van Toezicht wordt gevormd door

Maarten van Os voorzitter
Cisca Snel lid
Marit Wisse lid
Giovanna De Prisco lid
Erik Linssen lid

Directeur-bestuurder
Susan van de Lagemaat

Jezelf
kunnen
ontwikkelen,
samen met anderen